Bannerový marketing

Banner je najlepší nástroj na budovanie značky. Buďte na očiach 24/7. Do značky sa investovať oplatí. Kontinuita a budovanie značky z dlhodobého hľadiska prináša vyšší efekt ako marketing výkonnostný, zameraný len na predajné akcie, kde riskujete, že si zákaznik počka na ďalšiu pre neho výhodnú ponuku a ináč nenakúpi. Naopak známej značke zákazník dôveruje, spomenie si na ňu keď potrebuje nakúpiť a dokonca je ochotný si za ňu i priplatiť.

Ukážka bannerov
10 000+
Priemerný počet zobrazení za 1 mesiac.
Cielite presne
Cieľová skupina portálu je zhodná s tou Vašou.
Banner naprieč celým portálom
Váš banner sa zobrazí na hlavnej stránke a všetkých podstránkach.
Responzivita
Banner sa správne zobrazí na PC i mobilných zariadeniach.
Umiestnite banner na PlasticPortal.eu
CHCETE BUDOVAŤ VAŠU ZNAČKU?

Umiestnite banner na PlasticPortal.eu

Vyhotovíme Vám banner, ktorý zaujme. Zacieľte na plastikárov a nechajte pôsobiť váš banner po dobu niekoľkých mesiacov.

Objednať (cena od 300€/mesiac bez DPH)